10 aug 2015 // Comunicat de presa finalizare proiect

HIDROTEHNICA S.A. anunţă închiderea oficială a proiectului “CENTRUL REGIONAL DE AFACERI  GALAŢI” (cod SMIS 37231) finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării  mediului de afaceri regional şi local ” , Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală ”.

Autoritatea de management al POR  - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organism Intermediar al POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

Conferinţa finală va avea loc la sediul Centrului Regional de Afaceri Galaţi din str. Portului nr.56, în data de 11 august 2015, începând cu ora 11:00.

Proiectul a fost implementat pe o perioada de 18 luni, respectiv  12 februarie 2014 – 11 august 2015 şi a vizat realizarea unui Centru Regional de Afaceri în Municipiul Galaţi, str. Portului nr.56, care va contribui la dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor din zonă şi din judeţul Galaţi.

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI:

  • Valoarea totală a proiectului: 5.891.704,80 lei din care:
  • Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.861.419,63 lei

                                                              FEDR : 2.559.253,72 lei
Bugetul naţional: 302.165,91 lei                                              

  • Contribuţie proprie în proiect: 3.030.285,17 lei

Unul dintre obiectivele majore ale proiectului a constat în modernizarea unei clădiri existente, ducând la creşterea valorii adaugate a acesteia şi dotarea acestei structuri de sprijinire a afacerilor cu echipamente şi spaţii de birouri la standarde  inalte,  având ca scop relansarea şi promovarea mediului de afaceri local.

În prezent,  în urma lucrărilor de execuție, noul imobil beneficiază de o suprafață utilă modernizata prin proiect de 1.392,75 mp, care cuprinde 2 săli multifuncționale dotate cu echipament logistic modern care pot fi adaptate organizarii unor evenimente business variate precum şedinte, seminarii, training-uri, workshop-uri dar şi de 26 de spații de birouri cu suprafețe cuprinse între 15 mp şi 35 mp care vor fi oferite spre închiriere companiilor locale. De asemenea, Centrul pune la dispoziția beneficiarilor săi o parcare amenajată cu o capacitate de 49 de locuri , cu acces controlat.

Pe termen scurt-mediu, proiectul “Centrul Regional de Afaceri Galaţi” are preconizate următoarele rezultate:

  • Relansarea şi promovarea mediului de afaceri local;
  • Promovarea conceptului de dezvoltare economică durabilă în mediul de afaceri;
  • Dezvoltarea economică sustenabilă a judeţului Galaţi ca urmare a promovării spiritului antreprenorial la nivelul comunității locale, a creșterii capacității IMM-urilor de a genera  valoare adăugată, de a crea locuri de muncă şi de a utiliza forța de muncă disponibilă din zonă;
  • Atragerea investițiilor străine în județul Galaţi prin valorificarea şi promovarea permanentă a potențialului socio–economic local;
  • Crearea condițiilor pentru o piață a muncii flexibilă, cu efecte în întregul județ, prin promovarea culturii antreprenoriale, a societății informaționale şi a noilor servicii, în contextul integrării activităților productive în spațiul economic european;

 

  • Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse locale şi valorificarea maximală a acestora prin integrarea în circuitul economic a unor zone mai puțin dezvoltate (zona industrială a municipiului), promovarea unor practici de consum şi producție care să permită o creștere economică sustenabilă pe termen lung;
  • Dezvoltarea/susţinerea cooperării regionale, naţionale,transnaţionale.

 

Prin dezvoltarea Centrului Regional de Afaceri Galaţi se urmăreşte dezvoltarea unei infrastructuri economice eficiente, atractivă pentru investitori, creşterea competitivităţii economiei locale şi susţinerea creşterii economice.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:  
S.C. HIDROTEHNICA S.A.
Adresa sediul social: Strada Păcii nr. 6 , Brăila
Telefon/Fax :  0236/412603
email: office@hidrostruct.ro ; web: www.hidrostruct.ro
Persoana contact: Mara Rîmniceanu - Manager proiect