Achizitionarea unor utilaje inovative
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”
AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”
DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”
OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT:
- Schema de ajutor de stat: „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”
- Schema de ajutor de minimis: „Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru  elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii”

Denumirea Proiectului:
’’DEZVOLTAREA S.C. HIDROTEHNICA S.A. PRIN ACHIZIŢIONAREA UNOR UTILAJE INOVATIVE’’

In cadrul proiectului se vor achizitiona un cilindru compactor, un incarcator frontal, un autogreder si un excavator.

Valoarea totala a proiectului este de 3.325.004,21 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 1.859.504,51 lei din care - FEDR: 1.599.173,88 lei si bugetul national: 260.330,63 lei, contributiea proprie in proiect: 1.465.499,70 lei.

Durata proiectului:
Implementarea proiectului se va realiza pe o perioadă de 12 luni, activităţile demarându-se din prima lună, de  după semnarea contractului de finanţare

Obiectivele Proiectului:
Obiectivul general îl constituie dezvoltarea durabila şi creşterea competitivităţii întreprinderii, prin diversificarea activităţii, lansarea unui nou domeniu de activitate, respectiv execuţia de lucrări de pregătire a terenului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- valorificarea sectorului productiv bazată pe extinderea ariei de lucrari oferite de S.C. HIDROTEHNICA S.A. Brăila, prin achiziţionarea de 4 echipamente noi (incarcator frontal, excavator, cilindru compactor, autogreder) necesare pentru executia lucrarilor de pregatire a terenului;
 - promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului şi îmbunătăţirea competitivităţii S.C. HIDROTEHNICA  S.A. Brăila prin utilizarea unor utilaje performante, dotate cu tehnologie de ultima ora, care implica un consum redus de combustibil, reducerea noxelor si care le mareste productivitatea si fiabilitatea in procesul tehnologic de executie a lucrarilor de pregatire a terenurilor.
- obtinerea unor conditii de munca optime pentru angajatii companiei prin achizitionarea unor mijloace fixe noi, inovative care sa permita executarea de lucrări de pregatire a terenului (defrisari, decopertare a pamantului vegetal, demolare, sapaturi, evacuarea moluzului si pamantului, compactare si trasare constand in materializarea pe teren a perimetrului si cotelor de nivel), ceea ce va determina consolidarea poziţiei de piaţă, crearea a 11 noi locuri de muncă şi menţinerea lor pe perioada de durabilitate a investiţiei.

Prin realizarea acestor obiective, proiectul ’’Dezvoltarea Hidrotehnica S.A. prin achiziţionarea unor utilaje inovative’’ contribuie la îndeplinirea obiectivului axei prioritare nr. 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”. Astfel, dezvoltarea domeniului construcţii se poate realiza în contextul în care companiile din domeniu fac eforturi pentru achiziţionarea de utilaje, echipamente şi linii tehnologice, moderne, care utilizează tehnologii avansate, respectând tendinţele evoluţiei pieţei, astfel încât, lucrările executate să fie realizate la o calitate superioară, la standarde europene şi în condiţiile protejării mediului înconjurător şi îmbunătăţirii calităţii acestuia.

De asemenea, proiectul se adreseaza in mod direct obiectivului specific al  Domeniului major de intervenţie D1.1. - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, prin aceea ca propune o investitie care va contribui la valorificarea sectorului productiv, la promovarea dezvoltarii durabile si la cresterea competitivitatii sectorului productiv din România, prin extinderea ariei de lucrari oferite de HIDROTEHNICA  S.A. Brăila.

Concluzionand, putem afirma ca obiectivele proiectului răspund obiectivului general al POS CCE,  contribuind la „creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene”.

Prin strategia şi obiectivele sale, S.C. Hidrotehnica S.A. Brăila urmăreşte:
- Extinderea regională prin deschiderea de noi puncte de lucru si prin dezvoltarea unor noi activitati (lucrari de pregătire a terenului);
- Îmbunătaţirea permanentă a calităţii şi a promptitudinii produselor şi serviciilor la nivelul cerinţelor pieţei interne şi internaţionale;
- Modernizarea utilajelor şi echipamentelor - prin achizionarea unor utilaje/echipamente  randament crescut si cu o capacitate de productie superioara Hidrotehnica Braila îşi va putea îmbunătăţi poziţia pe piaţă. 
- Instruirea continuă a personalului si acumularea de « know-how » corespunzator pentru atingerea calităţii muncii şi serviciilor;
- Urmărirea evoluţiei pieţei de referinţă, pentru identificarea diferenţelor apărute sau care pot să apară – pieţe şi segmente actuale sau potenţiale – pe baza unor analize efectuate asupra diversităţii nevoilor şi a unor aspecte privind funcţionalitatea construcţiilor.
- Crearea, menţinerea şi consolidarea relaţiilor pe termen lung cu beneficiarii lucrarilor si asigurarea unor relaţii privilegiate cu acestia – fidelizarea într-o proporţie ridicată a respectivilor clienti.

Potentiali beneficiari ai proiectului
Beneficiari direcţi:
- S.C. Hidrotehnica S.A. Brăila,  datorită achiziţiei utilajelor va reuşi să-şi diversifice activitatea, consolidându-şi poziţia de piaţă şi prin execuţia de lucrări de pregătire a terenului;
-  angajaţii companiei care vor putea utiliza mijloace fixe noi, inovative şi vor beneficia astfel de condiţii optime pentru performanţa profesională. Implementarea proiectului va genera 11 locuri de muncă, acordându-se şanse egale privind încadrarea în muncă pe criterii de competenţă, unor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Beneficiarii  indirecţi:
- familiile persoanelor încadrate în muncă dar şi al personalului existent prin asigurarea climatului de siguranţă şi prosperitate de către membrii acestora;
- comunitatea locală, având în vedere că dezvoltarea companiei contribuie la dezvoltarea economică a zonei;
- autorităţile locale dar şi operatorii economici care doresc realizarea de construcţii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii rutiere şi edilitare.

Echipa de proiect:
Managerul de proiect – Rimniceanu Mara
Responsabilul financiar – Miron Eugenia Vivi
Responsabilul tehnic – Rimniceanu Valeriu
Responsabil juridic – Nistor Violeta
Responsabil achiziţii publice – vizibilitate – Grigoras Alexandru