Centrul regional de afaceri Galati
Programul Operational Regional (POR) este unul dintre programele cu finantare europeană, care sprijină dezvoltarea României după aderarea la Uniunea Europeană (UE).
Cu un buget total de aproximativ 4,4 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, POR sprijină dezvoltarea echilibrată și durabilă a tuturor regiunilor din România.
Programul urmăreste reducerea dezechilibrelor economice dintre regiuni, crearea de oportunități economice în toate zonele, în special în cele mai sărace.

Denumirea Proiectului:
“CENTRUL REGIONAL DE AFACERI GALAȚI”

Valoarea totala a proiectului este de 5.881.171,32 lei, asistența financiară nerambursabilă este de 2.861.419,63 lei din care - FEDR: 2.559.253,72 lei si bugetul national: 302.165,91 lei, contributiea proprie in proiect: 3.019.751,69 lei.     

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Localizarea Proiectului:
Clădirea ce face obiectul proiectului se află amplasată în partea de Sud-Est a Municipiului Galați, str. Portului, nr. 56, cu suprafată construită de 1.184 mp si suprafată utilă de 1.596,52 mp. Suprafata utilă propusă spre modernizare prin proiect este de 1.392,75 mp. Există o a doua cale de acces care se realizează prin strada Gara nr. 8, direct în incinta parcării ce va fi amenajată în cadrul proiectului.

Obiectivele Proiectului:
Obiectivul general al proiectului este realizarea unui Centru regional de afaceri in Municipiul Galati, care va contribui la dezvoltarea sustenabila a IMM-urilor din zona si din judetul Galati. Centrul regional de afaceri Galati va oferi facilitati start-up-urilor și spin-off-urilor care activeaza în domeniul serviciilor si microproductiei, in vederea desfasurarii activitatii curente.
Astfel, IMM-urile vor putea beneficia de locatii si dotari permanente pentru a-si desfasura activitatea in primii ani de functionare, de asemenea vor putea participa la training-uri,intalniri de afaceri, simpozioane, workshop-uri, unde vor intra in contact cu potentiali parteneri de afaceri. Toate aceste actiuni vor avea drept scop  promovarea resurselor naturale si umane, a potentialului economic al judetului in vederea atragerii investitiilor straine.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- crearea Centrului regional de afaceri Galati,intr-o perioada de 12 luni, prin lucrări de modernizare a unei clădiri existente aflată într-un grad avansat de deteriorare, ducând la cresterea valorii adaugate a acesteia si dotarea acestei structuri de sprijinire a afacerilor la standarde internationale, cu scopul relansării și promovării mediului de afaceri local.
- acordarea de facilitati start-up-urilor prin punerea la dispozitie acestora a unor spații de birouri si dotări care sa le permită dezvoltarea activitatii curente.
Astfel vor fi create:
   > la parter: 10 birouri si o sala multifunctionala
   > la etajul 1: 11 birouri si o sala multifunctionala
   > la etajul 2: 5 birouri
- dezvoltarea economica sustenabila a judetului Galați ca urmare a promovarii spiritului antreprenorial la nivelul comunitatii locale, a cresterii capacitatii IMM-urilor de a genera o valoare adaugata, de a crea locuri de munca si de a utiliza forta de munca disponibila din zona.

Centrul regional de afaceri Galati va oferi urmatoarele facilitati si servicii:
- gazduirea firmelor din zona in primii ani de functionare, facilitati si dotari la nivelul standardelor internationale.
- inchirierea de spatii pentru organizarea de seminarii, conferinte, programe de training pentru antreprenori, workshop-uri pentru IMM-urile din județ și chiar din regiune.
- facilitarea accesului la informatii de actualitate prin crearea sectiunii proprii a Centrului regional de afaceri Galati.

Potentiali beneficiari ai proiectului
Grupul ținta este reprezentat de companiile romanești, straine si multinationale avand sediul sau filialele în județul Galați.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:
- companiile care vor beneficia de logistica si spatiile puse la dispozitie de Centrul de afaceri, astfel ca in primii 2 ani, 12 firme vor fi gazduite in Centrul de afaceri, din care 7 microintrerinderi, 3 intreprinderi mici si 2 interprinderi mijlocii.
- somerii care vor beneficia de cele 20 locuri de munca nou create in cadrul firmelor gazduite in Centrul de afaceri, precum si cei care vor ocupa 8 locuri de munca nou create ca urmare a administrarii Centrului regional de
afaceri Galati.
- mediul de afaceri din judetul Galati care va putea organiza prezentări, workshop-uri, cursuri, conferinte in cele 2 săli multifuncționale ale centrului, săli ce vor fi dotate la standarde internaționale, inclusiv cu sisteme de sonorizare.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt reprezentati de locuitorii judetului Galati, care vor beneficia de pe urma efectelor multiplicatoare generate de existenta unui Centru regional de afaceri de o asemenea amploare.

De rezultatele proiectului vor beneficia companiile locale cu profil in domeniul constructiilor mijloacelor de transport acvatice (detinatorii structurilor de alimentatie publica, furnizorii de materiale consumabile, companiile de publicitate, translatorii, catering, design si amenajari interioare etc).

Echipa de proiect:
Managerul de proiect – Rimniceanu Mara
Responsabilul financiar – Miron Eugenia Vivi
Responsabilul tehnic – Rimniceanu Valeriu
Responsabil juridic – Nistor Violeta
Responsabil achiziţii publice – vizibilitate – Grigoras Alexandru